POST

Kelnerskolen del 7

...Frk Thorsen klarer ikke a roe seg. Hun er rastlos, far ikke sove men vet ikke helt hva som er i veien. I dag er det sondag, det er ingen undervisning og alle elevene la nok pa rommene og sov. Klokken var ikke mer enn ca. halv ni om morgenen, men frk Thorsen hadde vart vaken i mange timer allerede. ..etter litt overveielse fant hun ut at hun like gjerne kunne benytte anledningen, ta pa seg fjellstovler og rusle en tur innover heia i det fine solskinnet.

..pa kjokkenet var det noen som hadde ryddet fint opp etter det spontanmaltidet som noen av elevene hadde hatt litt utpa natten. Frk. Thorsen

... Read more

  • 1